ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտե

Փնտրման արդյունքներն ըստ “պրոֆեսոր” բանալու

Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 21Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 28.06.2018թ. հ. 7 որոշումը. 1. Կարեն Լարիկի Ավետիսյանին – մաթեմատիկա 2. Արսեն Ժորայի Բաբաջանյանին – ֆիզիկա մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Կարդալ ավելին »