Հայաստանի Հանրապետություն

Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտե

Փնտրման արդյունքներն ըստ “հրաման” բանալու

Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2019թ. ցուցակ

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 28.06.2019թ. թիվ 164Ա հրամանը ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

Կարդալ ավելին »

Հանդեսների վերաբերյալ 86Ա հրամանը

28.12.18թ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 86Ա ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 8-ի N 327 որոշմամբ հաստատված ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 10-րդ կետը և ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ կետի 8-րդ ենթակետը՝ 1․ Սահմանել ատենախոսությունների…

Կարդալ ավելին »