ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտե

Փնտրման արդյունքներն ըստ “2019” բանալու

Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 2Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը 1.Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 034 Մեքենաշինության և մեքենագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արմինե Աշոտի Մարգարյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.02.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 2. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 033 Գյուղատնտեսության մեքենայացման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Կոլյա Արմենակի Մուրադյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Զ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 3. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում…

Կարդալ ավելին »

Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 1Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը 1. ՀՀ ԳԱԱ <<Հայկենսատեխնոլոգիա>> ԳԱԿ-ում գործող ԲՈԿ-ի 018 Կենսատեխնոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արևիկ Լևոնի Իսրայելյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 2. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 033 Գյուղատնտեսության մեքենայացման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արտակ Հենրիկի Գաբրիելյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.18.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 3. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող…

Կարդալ ավելին »

Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 2Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.11.2018թ. հ. 2 որոշումը. 1. Կարեն Հայկի Հովսեփյանին – մաթեմատիկա 2. Հայարփի Մանթաշի Սիմոնյանին – քիմիա 3. Կարեն Արմենի Թռչունյանին – կենսաբանություն 4. Մարտին Վարդանի Հարությունյանին– արվեստագիտություն 5. Մառա Աղասու Բաղդասարյանին – լեզվաբանություն 6. Ռուզաննա Թաթոսի Գարգալոյանին – լեզվաբանություն 7. Վանիկ Թադևոսի Հակոբյանին – գրականագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի…

Կարդալ ավելին »

Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 1Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.11.2018թ. հ. 2 որոշումը. 1. Աննա Տարիելի Կնյազյանին – լեզվաբանություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: • Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 30.11.2018թ. հ. 5 որոշումը. 1. Միշա Սահակի Հայրապետյանին – մանկավարժություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: • Առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտական…

Կարդալ ավելին »

Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի մասին հրամանը

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի մասին Ղեկավարվելով ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ կետով և ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ 1. Երևանի պետական համալսարանում ստեղծել Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհուրդ։ 2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել ատենախոսությունների պաշտպանություններ ԻԳ.00.01 – քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ) ԻԳ.00.02 – քաղաքական…

Կարդալ ավելին »