ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտե

Փնտրման արդյունքներն ըստ “2019” բանալու

Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 1Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.11.2018թ. հ. 2 որոշումը. 1. Աննա Տարիելի Կնյազյանին – լեզվաբանություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: • Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 30.11.2018թ. հ. 5 որոշումը. 1. Միշա Սահակի Հայրապետյանին – մանկավարժություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: • Առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտական…

Կարդալ ավելին »

Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի մասին հրամանը

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի մասին Ղեկավարվելով ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ կետով և ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ 1. Երևանի պետական համալսարանում ստեղծել Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհուրդ։ 2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել ատենախոսությունների պաշտպանություններ ԻԳ.00.01 – քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ) ԻԳ.00.02 – քաղաքական…

Կարդալ ավելին »