Հայաստանի Հանրապետություն

Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտե

Փնտրման արդյունքներն ըստ “մասնագիտական խորհուրդ” բանալու

Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի մասին հրամանը

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի մասին Ղեկավարվելով ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ կետով և ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ 1. Երևանի պետական համալսարանում ստեղծել Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհուրդ։ 2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել ատենախոսությունների պաշտպանություններ ԻԳ.00.01 – քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ) ԻԳ.00.02 – քաղաքական…

Կարդալ ավելին »