Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 23Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

• Ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 26.10.2018թ. հ. 01-10/18 որոշումը.
1. Պետրոս Վարդգեսի Համբարձումյանին – շինարարություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 03.10.2018թ. հ. 9 որոշումը.
1. Սուրեն Աղոյի Ստեփանյանին – բժշկագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի 28.09.2018թ. հ. 268 որոշումը.
1. Խաչատուր Աղավարդի Խաչատրյանին – մաթեմատիկա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի 23.10.2018թ. հ. 132 որոշումը.
1. Մանուկ Արսենի Հարությունյանին – փիլիսոփայություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի <<Գլաձոր>> համալսարանի գիտական խորհրդի 25.09.2018թ. հ. 1 որոշումը.
1. Սուրեն Թարխանի Սարգսյանին – պատմագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• << Մխիթար Գոշ>> հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 09.10.2018թ. հ. 7 որոշումը.
1. Վաչիկ Արամայիսի Բրուտյանին – մանկավարժություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: