Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 25Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտական խորհրդի 03.11.2018թ. հ. 14 որոշումը.
1. Արմեն Եղիշեի Աղաջանյանին – քիմիա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի 31.10.2018թ. հ. 4 որոշումը.
1. Լիանա Հայկազի Գրիգորյանին – տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի 31.10.2018թ. հ. 04 որոշումը.
1. Վահրամ Օհանի Բաբայանին – երաժշտական արվեստ
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի գիտական խորհրդի 02.11.2018թ. հ. 12 որոշումը.
1. Վիկտորիա Ալեքսանդրի Առաքելովային – պատմագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: