Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի մասին հրամանը

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ կետով և ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝

1. Երևանի պետական համալսարանում ստեղծել Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհուրդ։
2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել ատենախոսությունների պաշտպանություններ ԻԳ.00.01 – քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ) ԻԳ.00.02 – քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ) մասնագիտություններով։
3. Խորհրդի գիտական քարտուղար նշանակել պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վահրամ Պետրոսյանին։
4. Քաղաքագիտության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը։

 

Հիմք. ԵՊՀ ռեկտոր Ա. Սիմոնյանի 27.12.2018թ. թիվ 01/928 հայտը:

 

ԲՈԿ-ի ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                         ՍՄԲԱՏ ԳՈԳՅԱՆ