Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 1Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.11.2018թ. հ. 2 որոշումը.
1. Աննա Տարիելի Կնյազյանին – լեզվաբանություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 30.11.2018թ. հ. 5 որոշումը.
1. Միշա Սահակի Հայրապետյանին – մանկավարժություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտական խորհրդի 22.11.2018թ. հ. 4 որոշումը.
1. Արմեն Գերասիմի Չարչյանին – բժշկագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: