Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 3Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

• Երևանի պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 26.12.2018թ. հ. 17 որոշումը.
1. Կարինե Սերյոժայի Մարգարյանին – քիմիա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: