Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 4Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

• Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի 21.12.2018թ. հ. 4 որոշումը.
1. Աննա Հրայրի Չուլյանին – գրականագիտություն
2. Անահիտ Սլավիկի Ալավերդյանին – լեզվաբանություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի գիտական խորհրդի 25.12.2018թ. հ. 15 որոշումը.
1. Արմինե Վլադիմիրի Աղաջանյանին – տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• ՀՀ ՊՆ Ռազմական համալսարանի գիտական խորհրդի 27.12.2018թ. հ. 6 որոշումը.
1. Արծրուն Կարապետի Հովհաննիսյանին – պատմագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Շիրակի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 25.09.2018թ. հ. 2/05 որոշումը.
1. Խաչատուր Սարգսի Իսրայելյանին – տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 20.12.2018թ. հ. 10 որոշումը.
1. Մարիաննա Մերուժանի Մազմանյանին – հոգեբանություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հյուսիսային համալսարանի գիտական խորհրդի 27.12.2018թ. հ. 30 որոշումը.
1. Հրայր Հովիկի Հանիսյանին – տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի գիտական խորհրդի 14.12.2018թ. հ. 5 որոշումը.
1. Գայանե Համլետի Խաչատրյանին – տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: