Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 6Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 01.03.2019թ. հ. 6 որոշումը.
1. Արմեն Մամիկոնի Առուստամյանին – քիմիա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: