Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 9Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 21.02.2019թ. հ. 7 որոշումը.
1. Աննա Ֆելիքսի Մկրտչյանին – քիմիա
2. Լիլիթ Սուրենի Պիպոյանին – ճարտարապետություն
3. Սաթենիկ Վլադիմիրի Վարդանյանին– արվեստագիտություն
4. Թերեզա Իշխանի Ամրյանին – պատմագիտություն
5. Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանին – տնտեսագիտություն
6. Վահե Վահանի Գևորգյանին – իրավագիտություն
7. Քնարիկ Հակոբի Վարդանյանին – իրավագիտություն
8. Աննա Երվանդի Հաջի-Հակոբյանին – լեզվաբանություն
9. Լուսինե Վիլիկի Թումանյանին – լեզվաբանություն
10. Աիդա Ասիլբեկի Սարհատյանին – լեզվաբանություն
11. Կարինե Պողոսի Պողոսյանին – լեզվաբանություն
12. Հասմիկ Սամվելի Վանյանին – գրականագիտություն
13. Անահիտ Աղվանի Ոսկանյանին – մանկավարժություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 22.03.2019թ. հ. 9 որոշումը.
1. Արամ Միսակի Սուքիասյանին – թատերական արվեստ, կինոարվեստ
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Եվրոպական համալսարանի գիտական խորհրդի 15.03.2019թ. հ. 8 որոշումը.
1. Տաթևիկ Ռուբիկի Սարգսյանին – տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Մովսես Խորենացու անվ. համալսարանի գիտական խորհրդի 15.03.2019թ. հ. 02/903 որոշումը.
1. Ամալյա Գուրգենի Քոչարյանին – գրականագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: