Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 10Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.03.2019թ. հ. 48 որոշումը.
1. Արևիկ Սերգեյի Սարգսյանին – ռադիոտեխնիկա և կապ
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: