Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 12Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

1. Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում գործող ԲՈԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ելենա Անդրանիկի Ապրեսյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 035 Բուսաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հասմիկ Կարենի Մխիթարյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3.Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 055 Ջրաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Քնարիկ Վաշիգդոնի Գևորգյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (ԻԴ.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4.Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 014 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հուշանգ Հեյդարյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5.ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արման Կարոյի Լուկասին արվեստագիտության թեկնածուի (ԺԸ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: