Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 12Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի 04.04.2019թ. հ. 270 որոշումը.
1. Գրիգորի Արտաշեսի Կարագուլյանին – մաթեմատիկա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: