Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 13Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.04.2019թ. հ. 3 որոշումը.
1. Աշխունջ Ամիրխանի Պողոսյանին – պատմագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: