Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2019թ. ցուցակ

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 28.06.2019թ. թիվ 164Ա հրամանը
ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը