Շրջաբերական մասնագիտական խորհուրդներին

Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի մասնագիտական խորհուրդների նախագահներին՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2140-Ն որոշման 2-րդ կետի՝ ապահովել ասպիրանտուրայի ավարտական կուրսի զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների ատենախոսության պաշտպանության օրվա նշանակումը` մինչև 2019 թվականի հուլիսի 20-ը։