Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 14Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 21.05.2019թ. հ. 01-05/19 որոշումը.
1. Էմմա Պապինի Հարությունյանին – ճարտարապետություն
2. Կարո Վրեժի Վարդանյանին – կերպարվեստ
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.05.2019թ. հ. 7 որոշումը.
1. Լազար Կարլենի Եսայանին – բժշկագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի գիտական խորհրդի 17.05.2019թ. հ. 1 որոշումը.
1. Դավիթ Սենիկի Խիթարյանին – մանկավարժություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: