Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 15Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 23.05.2019թ. հ. 10 որոշումը.
1. Ռուզաննա Արշակի Պետրոսյանին – լեզվաբանություն
2. Նաիրա Իշխանի Մելքոնյանին – լեզվաբանություն
3. Սերգեյ Ռուբիկի Մարաբյանին – իրավագիտություն
4. Տաթևիկ Հովհաննեսի Սուջյանին – իրավագիտություն
5. Արսեն Աշոտի Թավադյանին – իրավագիտություն
6. Արմեն Արտաշեսի Հովհաննիսյանին – իրավագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 21.05.2019թ. հ. 01-05/19 որոշումը.
1. Վահան Բագրատի Նռանյանին – շինարարություն
2. Տաթևիկ Մկրտչի Աշչյանին – գրականագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.05.2019թ. հ. 8 որոշումը.
1. Գայանե Նորիկի Հարությունյանին – մանկավարժություն
2. Ռուբինա Ռոբերտի Հարությունյանին– մանկավարժություն
3. Աննա Դավիթի Առաքելյանին – հոգեբանություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.05.2019թ. հ. 7 որոշումը.
1. Քրիստինա Կարենի Վարդանյանին – բժշկագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 24.05.2019թ. հ. 12 որոշումը.
1. Սամվել Նիկոլայի Գալստյանին – մանկավարժություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի գիտական խորհրդի 29.05.2019թ. հ. 2 որոշումը.
1. Քնարիկ Յուրիկի Միքայելյանին – կերպարվեստ
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: