Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 15Ա-վ2 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 009 Օտար լեզուների մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հասմիկ Գրիգորի Բաղդասարյանին բանասիրական գիտությունների դոկտորի (Ժ.02.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: