Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 17Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 27.06.2019թ. հ. 12 որոշումը.
1. Անահիտ Ռաֆիկի Բալաբեկյանին – ֆիզիկա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: