Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 18Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 27.06.2019թ. հ. 12 որոշումը.
1. Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյանին – կենսաբանություն
2. Նարինե Նիկոլյայի Հայրապետյանին – կենսաբանություն
3. Գոհար Գագիկի Մադոյանին – լեզվաբանություն
4. Զարուհի Սամվելի Առաքելյանին – լեզվաբանություն
5. Քրիստինե Պետրոսի Կոստիկյանին – պատմագիտություն
6. Սարգիս Մարտինի Գրիգորյանին – պատմագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի 01.07.2019թ. հ. 6 որոշումը.
1. Օլյա Յուրիի Նուրիջանյանին – արվեստագիտություն
2. Արմեն Կառլենի Պողոսյանին – երաժշտական արվեստ
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:
• Հյուսիսային համալսարանի գիտական խորհրդի 25.06.2019թ. հ. 32 որոշումը.
1. Նունե Լենսերի Մկրտչյանին – գրականագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 28.06.2019թ. հ. 5 որոշումը.
1. Սիրվարդ Ալբերտի Ստեփանյանին – գրականագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի գիտական խորհրդի 17.07.2019թ. հ. 11 որոշումը.
1. Գարրի Գավրուշի Ասրյանին – ռազմագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: