Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 19Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 11.09.2019թ. հ. 1 որոշումը.
1. Խաչատուր Ռոստոմի Ստեփանյանին – պատմագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանի գիտական խորհրդի 19.04.2019թ. հ. 7 որոշումը.
1. Անահիտ Միսլերի Գրիգորյանին – ճարտարապետություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: