Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 20Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 28.08.2019թ. հ. 6 որոշումը.
1. Նարինե Վաչագանի Դուրասանյանին – մանկավարժություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի 17.09.2019թ. հ. 2-09/19 որոշումը.
1. Ֆլորա Ռաժդենի Իսկանդարյանին – անասնաբուժություն
2. Արմանուշ Ալեքսանդրի Առաքելյանին – ագրոնոմիա
3. Սուրեն Մխիթարի Շինդյանին – ագրոնոմիա
4. Ելիզավետա Պողոսի Երոյանին – շինարարություն
5. Մանուշակ Կարոյի Տիտանյանին – ճարտարապետություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: