Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 21Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 19.09.2019թ. հ. 02-09/19 որոշումը.
1. Սարգիս Շավարշի Ստեփանյանին – տնտեսագիտություն
2. Էդվարդ Գագիկի Ամիրբեկյանին – կերպարվեստ
3. Եղիազար Վահրամի Վարդանյանին – շինարարություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայ-Ռուսական համալսարանի գիտական խորհրդի 12.09.2019թ. հ. 9 որոշումը.
1. Արմեն Ցոլակի Մարուքյանին – պատմագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի գիտական խորհրդի 04.10.2019թ. հ. 9 որոշումը.
1. Համլետ Գեղամի Մկրտչյանին – ֆիզիկա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: