Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 26Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 14.11.2019թ. հ. 6 որոշումը.
1. Մեխակ Վազգենի Հայրապետյանին – աստղագիտություն
2. Հովսեփ Իսրայելի Մովսեսյանին – քաղաքագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 26.11.2019թ. հ. 3 որոշումը.
1. Սուսաննա Անդրուշի Խաչատրյանին – պատմագիտություն
2. Սիրարփի Ռուբիկի Խաչատրյանին – մանկավարժություն
3. Արմեն Աշոտի Աջամօղլյանին – մանկավարժություն
4. Սվետլանա Սերգեյի Մուրադյանին – մանկավարժություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի 18.11.2019թ. հ. 10 որոշումը.
1. Նարինե Ալեքսանդրի Սահակյանին – արվեստագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: