Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 24Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
1.Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 033 Գյուղատնտեսության մեքենայացման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ալեն Ռաֆայելի Սիմոնյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.20.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: