Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 1Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
• Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 27.11.2019թ. հ. 18 որոշումը.
1. Սերգեյ Վիկտորի Ֆանարջյանին – բժշկագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: