Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 3Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
• Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 25.12.2019թ. հ. 19 որոշումը.
1. Նարինե Ռուբենի Միրզոյանին – բժշկագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի 18.12.2019թ. հ. 4 որոշումը.
1. Համլետ Սարգսի Մարտիրոսյանին – ագրոնոմիա
2. Պարգև Արամայիսի Տոնապետյանին– գյուղատնտեսական արտադրության
մեքենայացում և մեքենաներ
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի 16.01.2020թ. հ. 1 որոշումը.
1. Քնարիկ Վահանի Ղազարյանին – կենսաբանություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: