Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 4Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 19.12.2019թ. հ. 7 որոշումը.
1. Սերոբ Արամի Սուջյանին – աշխարհագրություն
2. Ալբերտ Եփրեմի Սահակյանին – դեղագործություն
3. Իվեթ Նորայրի Թաջարյանին – արվեստագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 25.12.2019թ. հ. 19 որոշումը.
1. Լուսինե Գագիկի Դհերյանին – բժշկագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի 18.12.2019թ. հ. 4 որոշումը.
1. Հայկ Արթուրի Քամալյանին – մաթեմատիկա
2. Ղարիբ Հովհաննեսի Հարությունյանին– տնտեսագիտություն
3. Թագուհի Հովիկի Օհանյանին – տնտեսագիտություն
4. Արթուր սասունի Եղիազարյանին – տնտեսագիտություն
5. Արա Ալյոշայի Մկրտչյանին – տնտեսագիտություն
6. Մարե Վահանի Խաչատրյանին – տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 16.01.2020 թ. հ. 4 որոշումը.
1. Սամվել Գալուստի Հովհաննիսյանին – արվեստագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Հայ-Ռուսական համալսարանի գիտական խորհրդի 26.12.2019 թ. հ. 14 որոշումը.
1. Յուրիյ Վիտալիի Հայրապետյանին – իրավագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: