Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 3Ա-վ2 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
1.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սերգեյ Ռուբենի Հարությունյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի (Ա.04.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ում գործող ԲՈԿ-ի 036 Կենդանաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Կարեն Գևորգի Ճենտերեճյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հակոբ Երվանդի Սիմոնյանին արվեստագիտության դոկտորի (ԺԷ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: