Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 5Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 8 որոշումը.
1. Վարդուհի Ռոբերտի Պապոյանին – հոգեբանություն
2. Ռուբեն Կառլենի Կարապետյանին – պատմագիտություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի գիտական խորհրդի 16.01.2020թ. հ. 02 որոշումը.
1. Աշոտ Իշխանի Մարկոսյանին – քիմիա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: