Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 22Ա-վ2 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

1.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի (Ա.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աշոտ Գևորգի Հարությունյանին տեխնիկական գիտությունների դոկտորի (Ե.27.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 026 Տեսական բժշկության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նաիրա Բաբկենի Չիչոյանին դեղագործական գիտությունների դոկտորի (ԺԵ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ժաննա Հարությունի Պայլոզյանին մանկավարժական գիտությունների դոկտորի (ԺԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: