Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 24Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
1.ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 047 Մեխանիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Միքայելի Գրիշկոյին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.02.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2.ՀՀ ԳԱԱ <<Հայկենսատեխնոլոգիա>> ԳԱԿ-ում գործող ԲՈԿ-ի 018 Կենսատեխնոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Բաղիշ Աշոտի Հարությունյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3.ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ում գործող ԲՈԿ-ի 036 Կենդանաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լևոն Համլետի Պապյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4.Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 032 Կառավարման և ավտոմատացման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անի Գագիկի Քոչարյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.13.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5.Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 043 Էներգետիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սիլվիանա Հենրիկի Էլբակյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.14.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6.Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 030 Ճարտարապետության և շինարարության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Տաթևիկ Աշոտի Փայտյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.23.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7.Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 011 Ագրոնոմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ռուզաննա Սուրենի Իսրայելյանին գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի (Զ.01.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

8.Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 028 Թերապիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արա Արմենի Չարչյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

9.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիանա Հրաչյայի Կարապետյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

10.Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 008 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ցոլակ Միքայելի Մակարյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

11.ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գարիկ Հրահատի Աթանեսյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Թ.00.06 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

12.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 012 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հայկ Վահանի Ստեփանյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.06 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

13.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 012 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հարություն Զավենի Ծատրյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.06 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: