Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 21Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 28.06.2018թ. հ. 7 որոշումը.
1. Կարեն Լարիկի Ավետիսյանին – մաթեմատիկա
2. Արսեն Ժորայի Բաբաջանյանին – ֆիզիկա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: