Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 25Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

1.ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 037 Ինֆորմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ռուբեն Բորիսի Աղաջանյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.13.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2.Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 061 Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիլիթ Սոկրատի Հովսեփյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3.Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 028 Թերապիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ավետիս Ենոքի Ավետիսյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4.Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 045 Առողջապահության կազմակերպման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Վլադիմիրի Սարգսյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.16 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5.ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արմեն Արայի Տեր-Գրիգորյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6.ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վարդան Արթուրի Ղափլանյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վոլոդյա Արայիկի Մկրտչյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

8.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մանե Արմենի Բեգլարյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

9.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիլիթ Գարիկի Հակոբյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

10.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 068 Պատմագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարի Գրիշայի Մամյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Թ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

11.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 068 Պատմագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Շուշան Ռաֆայելի Խաչատրյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Թ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

12.Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գրիգոր Վիգենի Գրիգորյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

13.Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սուրեն Սամվելի Գրիգորյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

14.Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լուսինե Արտաշեսի Բաբայանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: