Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգը

28.09.2018թ: Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի նոր կանոնակարգը
ԲԵՌՆԵԼ