Դոկտորի գիտական աստճան շնորհելու թիվ 28Ա-վ2 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Միլետա Մարտիրոսի Առաքելյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի (Ա.04.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 023 Ֆիզիոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նարինե Անատոլիի Սահակյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.09 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 026 Տեսական բժշկության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ֆարիզա Թուրսունբայի Խալիմովային բժշկական գիտությունների դոկտորի (ԺԴ.00.10 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 005 Երկրագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիանա Արմենի Մարգարյանին տեխնիկական գիտությունների դոկտորի (ԻԴ.04.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5. ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աշոտ Սեյրանի Ալեքսանյանին քաղաքական գիտությունների դոկտորի (ԻԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: