Նորություններ

14.03.2019 Մասնագիտական քննությունների ժամկետների մասին
05.03.2019 Մարտի 1-ից հետո կայացած պաշտպանությունների ֆինանսավորման մասին
21.01.2019 ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 056 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԱՍԻՆ
28.12.2018 ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
19.09.2018 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորներին և գիտական կազմակերպությունների ղեկավարներին
31.08.2018  ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդների գործունեությունը դադարեցնելու մասին
 27.12.2018   2018թ. ՀՀ ԲՈԿ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
15.01.2018 Ժամանակի ընթացքում ԲՈԿ-ի համար ընդունելի հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկվածության մասին
15.01.2018 ՀՀ ԲՈՀ-ի խորհուրդի 07/12/2017թ. N59 նիստի արձանագրությունից
26.12.2017 Ի գիտություն. Պաշտպանությունների վճարների մասին
27.09.2017 ԲՈՀ-ի խորհրդի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի նիստի որոշումներ
07.06.2017 Հաստատված են մասնագիտական քննությունների ծրագրերը և տեղադրված են սույն կայքում: Խնդրում ենք քննությունների հարցաթերթիկները կազմելիս առաջնորդվել համապատասխան ծրագրերով
13.02.2017 Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար գիտական հրատարակությունների մասին /տես <<Պարբերականներ>>/
11.01.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին և հայցորդներին. Ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը ԲՈՀ ներկայացնել Microsoft Word 2003, Unicode, GHEA Grapalat տառատեսակով
23.09.2015 ՀՐԱՀԱՆԳ. մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին
09.04.2015 Web of Science և Scopus կայք էջերի հասցեները
08.04.2015 Ցուցումներ և հղումներ բաժնում տեղադրված է գիտական ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը
23.03.2015 Ցուցումներ և հղումներ բաժնում տեղադրված է <<Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը>>
04.02.2015 Սեղմագրի առավելագույն ծավալի մասին