Մարտի 1-ից հետո կայացած պաշտպանությունների ֆինանսավորման մասին

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

                      հ. 16Ա                                                                                           11.02.2019թ.

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն 2019թ. ՀՀ պետական բյուջեի <<Գիտական աստիճանաշնորհման և գիտամանկավարժական կոչումների շնորհում>> ծրագրի, ՀՀ Կառավարության 08.08.1997թ. հ. 327 որոշմամբ հաստատված << Հայաստանի Հանրապետության գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգ>>-ի 18-րդ կետի և ի փոփոխություն ՀՀ ԲՈՀ-ի նախագահի 27.12.2017թ. հ. 111-Ա կարգադրության 2-րդ կետի մասնագիտական խորհուրդներում ատենախոսությունների 2019թ. մարտի 1-ից հետո կայացած յուրաքանչյուր պաշտպանության համար վճարել.

– խորհրդի նախագահին – 7000 դրամ
– խորհրդի գիտքարտուղարին – 20000 դրամ
– նախնական քննարկման հանձնաժողովի անդամներին (եռյակ) – 7000-ական դրամ
– պաշտոնական ընդդիմախոսին`
թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանության համար – 20000 դրամ, դոկտորական ատենախոսության պաշտպանության համար – 25000 դրամ

 

                       ԲՈԿ-ի ՆԱԽԱԳԱՀ                                             Ս. ԳՈԳՅԱՆ