Մասնագիտական քննությունների ժամկետների մասին

 

 

Ի գիտություն բուհերին և գիտական կազմակերպություններին.

Համաձայն ՀՀ կառավարության 21.02.2019թ. հ. 119-Ն որոշման 1. կետի 2) ենթակետի` մասնագիտական քննությունը կազմակերպվում է երկու քննաշրջանով` ապրիլ-հունիս և հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: