Որոշումներ

 

19.09.2018 Մարտի 1-ից հետո կայացած պաշտպանությունների ֆինանսավորման մասին
19.09.2018 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորներին և գիտական կազմակերպությունների ղեկավարներին
 11.09.2018   ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդներին
31.08.2018  ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդների գործունեությունը դադարեցնելու մասին
 27.12.2018   2018թ. ՀՀ ԲՈԿ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
15.01.2018 Ժամանակի ընթացքում ԲՈԿ-ի համար ընդունելի հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկվածության մասին
15.01.2018 ՀՀ ԲՈՀ-ի խորհուրդի 07/12/2017թ. N59 նիստի արձանագրությունից
26.12.2017 Ի գիտություն. Պաշտպանությունների վճարների մասին
27.09.2017 ԲՈՀ-ի խորհրդի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի նիստի որոշումներ
07.06.2017 Հաստատված են մասնագիտական քննությունների ծրագրերը և տեղադրված են սույն կայքում: Խնդրում ենք քննությունների հարցաթերթիկները կազմելիս առաջնորդվել համապատասխան ծրագրերով
13.02.2017 Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար գիտական հրատարակությունների մասին /տես <<Պարբերականներ>>/
11.01.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին և հայցորդներին. Ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը ԲՈՀ ներկայացնել Microsoft Word 2003, Unicode, GHEA Grapalat տառատեսակով
23.09.2015 ՀՐԱՀԱՆԳ. մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին
09.04.2015 Web of Science և Scopus կայք էջերի հասցեները
08.04.2015 Ցուցումներ և հղումներ բաժնում տեղադրված է գիտական ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը
23.03.2015 Ցուցումներ և հղումներ բաժնում տեղադրված է <<Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը>>
04.02.2015 Սեղմագրի առավելագույն ծավալի մասին