ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդները դադարացնելու մասին

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդների գործունեությունը դադարեցնելու մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ կետով և ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 12-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ սույն թվականի սեպտեմբերի 3-ից մինչև 11-ը դադարեցնել ԲՈԿ-ի գործող մասնագիտական խորհուրդների աշխատանքները, կապված դրանց գործունեության ստուգումների հետ:

Այն խորհուրդներին, որոնք ատենախոսության պաշտպանության արդեն նշանակված օր ունեն, թույլատրել անցկացնել այդ պաշտպանությունները:

 

 

ԲՈԿ-ի նախագահ                                                   Ս.ԳՈԳՅԱՆ