2018թ. ՀՀ ԲՈԿ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ

3 – Երկրաբանություն, Աշխարհագրություն -005 – ԵՊՀ
1 – Տնտեսագիտություն -014 – ՀՊՏՀ
1 – Լեզվաբանություն -019 – ՀՀ ԳԱԱ
2 – Մանկավարժություն -020 – ՀՊՄՀ
1 – Կենսաբանություն -023 – ՀՀ ԳԱԱ (1 դոկտորական)
1 – Տեխնիկական -030 – ՃՇՀԱՀ
1 – Տեխնիկական -032 – ՀԱՊՀ
1 – Բժշկություն -061 – ԵրՊԲՀ
1 – Իրավաբանություն -063 – Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
1 – Մանկավարժություն -065 – ԵՊՀ
_________________________________________________________________

Ընդամենը` 13 աշխատանք