2018թ. ՀՀ ԲՈԿ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ

2 – Իրավաբանություն -001 – ԵՊՀ
2 – Գրականություն -003 – ՀՀ ԳԱԱ
3 – Երկրաբանություն, Աշխարհագրություն -005 – ԵՊՀ
1 – Տնտեսագիտություն -008 – Հայ-Ռուսական համալսարան
4 – Լեզվաբանություն -009 – ԵՊՀ
5 – Տնտեսագիտություն -014 – ՀՊՏՀ (1 դոկտորական)
3 – Տնտեսագիտություն -015 – ԵՊՀ
2 – Արվեստագիտություն -016 – ՀՀ ԳԱԱ
3 – Լեզվաբանություն -019 – ՀՀ ԳԱԱ
7 – Մանկավարժություն -020 – ՀՊՄՀ (1 դոկտորական)
1 – Կենսաբանություն -023 – ՀՀ ԳԱԱ (1 դոկտորական)
2 – Տեխնիկական -030 – ՃՇՀԱՀ
1 – Տեխնիկական -032 – ՀԱՊՀ
1 – Իրավաբանություն -041 – ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
1 – Տեխնիկական -046 – ՀԱՊՀ
2 – Ֆիզիկա -049 – ՀՀ ԳԱԱ և ԵՊՀ
1 – Կենսաբանություն -051 – ԵՊՀ
1 – Քաղաքագիտություն -056 – ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ (1 դոկտորական)
1 – Լեզվաբանություն -059 – ԵՊԼՀ
1 – Բժշկություն -061 – ԵրՊԲՀ
2 – Իրավաբանություն -063 – Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
3 – Մանկավարժություն -064 – ՀՊՄՀ
3 – Մանկավարժություն -065 – ԵՊՀ
_________________________________________________________________

Ընդամենը` 52 աշխատանք