Ցուցումներ և հղումներ բաժնում տեղադրված է ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը

Ցուցումներ և հղումներ բաժնում տեղադրված է ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը