ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդներին

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդներին

Բոլոր այն հայցորդները, ովքեր սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ից 30-ը ընկած ժամանակահատվածում դիմելու են մասնագիտական խորհուրդ ատենախոսությունը պաշտպանության ներկայացնելու համար, պետք է նախապես դիմեն Բարձրագույն որակավորման կոմիտե:

Արդեն պաշտպանության օր նշանակած խորհուրդները կարող են կազմակերպել այդ պաշտպանությունները:

 

ԲՈԿ-ի նախագահ                                    Ս.ԳՈԳՅԱՆ