Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորներին և գիտական կազմակերպությունների ղեկավարներին

Հարգելի գործընկերներ,
Խնդրում ենք մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ը ՀՀ ԿԳՆ բարձրագույն որակավորման կոմիտե ներկայացնել Ձեր բուհերում և գիտական կազմակերպություններում գործող ասպիրանտների և հայցորդների որակավորման քննությունների արդյունքների մասին ամփոփ տեղեկատվություն, ինչպես նաև 2018թ. աշնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների հաստատված ժամանակացույցերն՝ ըստ մասնագիտությունների:
Ցուցակները և ժամանակացույցերը ներկայացնել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ boh@sci.am:

Նախագահ՝                                                      ՍՄԲԱՏ ԳՈԳՅԱՆ

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Երևանի պետական համալսարան
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Վանաձորի պետական համալսարան
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հայ-Ռուսական համալսարան
Շիրակի պետական համալսարան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Եվրոպական համալսարան
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ
Ազգային գիտական լաբորատորիա
Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ <<Հայկենսատեխնոլոգիա>> ԳԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
<<Քենդլ>> սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ
Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Հյուսիսային համալսարան
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ