Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մարգարէական գիրքերու ուսումնասիրման հիմնահարցերն արդի աստուածաբանութեան մեջ /պատմագիտական և բնագրագիտական ուսումնասիրութիւն/ Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 29 2023
Հայաստանի Հանրապետության մետալուրգիական արդյունաբերության կայուն զարգացման հինախնդիրները Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 28 2023
Քվանտային կետերում մի քանի մասնիկային համակարգերի թերմոդինամիկական և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Դեկ. 27 2023
Մոդելների վրա հիմնված ժամանակային շարքերի կլաստերիզացիա Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Դեկ. 26 2023
Հայկական թեմը և Հայոց եկեղեցու կարգավիճակը Վրաստանում XII-XVII դարերում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 26 2023
ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1991-2000թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 26 2023
Հատկանիշներ համապատասխանեցնող արտապատկերումների հայտնաբերման խնդրի վիճակագրական և հաշվողական բարդությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն ( Ա.01.05 )
Դեկ. 26 2023
Էխոսրտագրական ժամանակակից նշանակությունը ծանր հարաճուն սրտային անբավարարության դեկոմպենսացիայի կանխարգելման գործընթացում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Սրտաբանություն ( ԺԴ.00.04 )
Դեկ. 25 2023
Երկրի դիտարկման տվյալների համար ամպային և բարձր արտադրողականությամբ հարթակի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Դեկ. 25 2023
Հայաստանի ցամաքային փափկամարմինների բազմազանությունը և էկոլոգիան Երևանի պետական համալսարան Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Դեկ. 25 2023
Ադրբեջանի ժողովրդական և խորհրդային հանրապետությունների ստեղծումը և ադրբեջանցի էթնոսի կազմավորման գործընթացը 1920-1930-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 22 2023
PSEUDOMONAS, STENOTROPHOMONAS, XANTHOMONAS ցեղերի որոշ տեսակների մանրէների բազմակայունության ուսումնասիրումը և դրա հաղթահարումը L-գինեթթվի սինթետիկ ածանցյալներով ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 22 2023
Սիլիկոնային պոլիմերների հիման վրա կոմպոզիտների սինթեզի և սորբցիոն հատկությունների ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Բարձրամոլեկուլային միացություններ ( Բ.00.06 )
Դեկ. 21 2023
Սելենօրգանական միացությունների հակաօքսիդիչ ազդեցության քիմիական մեխանիզմը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )